Allah je Najveći

Islam je jedini i pravi put

12.01.2011.

Aksam Namaz-Salat

Aksam namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta.Prvo se uradi ikamet koji glasi:Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber Ešhedu en la ilahe illallah Ešhedu en la ilahe illallah Ešhedu enne Muhameder-Resulullah Ešhedu enne Muhameder-Resulullah Hajje 'ales-salah Hajje 'ales-salah Hajje 'alel-felah Hajje 'alel-felah Kad kametis-salatu, Kad kametis-salah Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Aksamski farz ( stroga duznost svakog odraslog muslimana i muslimanke ) zanijeti se ovako: Nevejtu en usalie lillahi te ala salate fardil magribi edaen mustakbilel kibleti Allahu Ekber! Prevod:Odlucih da klanjam, u ime Boga, farz aksam namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli - Allahu Ekber Na stajanju prvog rekata uci se: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i Sura ( bilo koja koju znamo ) Na stajanju drugog reka uci se: Bismilla, Fatiha i Sura Nakon drugog rekata sjedne se i prouci Etehijjatu, pa se digne na treci rekat. Na stajanju treceg rekata uci se: Bismilla i Fatiha. Nakon treceg rekata sjedne se i prouci: Etehijjatu, Salavati i Dova te se preda selam. Aksamski Sunnet zanijeti se na arapskom jeziku ovako: Nevejtu en usalie lillahi te ala salate sunnetil magribi edaen mustakbilel, Allahu Ekber! Prevod:Odlucih da klanjam, u ime Boga, sunnet aksamskog namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli - Allahu Ekber. Na stajanju prvog rekata uci se: Subhaneke, Euza, Bismilla, fatiha i Sura. Na stajanju drugog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i Sura. Nakon drugog rekata sjedne se i prouci: Etehijjatu, Salavati i Dova te se preda selam. Onda se ucini zikr dova koja glasi: Prevod: Boze, Ti blagoslovi Muhammeda i njegov rod! Slava Allahu i Njemu zahvaljujem. Samo je Allah Bog, Allah je najveci! Nema stanja, kretanja niti snage bez Allahove pomoci! DOVA - AJETUL KURSIJA: E'UZU BILLAHI MINESHEJ-TANIRRADZIM BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIM ALLAHU LA-ILAHE ILLA-HU, EL-HAJJUL-KAJUM. LA TE'HUZUHU SINETUN VE-LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI JESHFE-U INDEHU ILLA BI IZNIH. J'ALEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HELFEHUM. VE LA JUHITUNE BI SEJ-IN MIN ILMIHI ILLA BI-MA SAE. VESIA KURSIJJU-HUSSEMAVATI VE-ERDA, VE-LA JE-UDUHU HIF-ZUHUMA, VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM. Nakon Ajetul Kursije uci se tespih, JA RABBI ZELDZELALI SUBHANELLAH. Uci se 33 puta subhanellah. SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH. Uci se 33 puta elhamdulillah. RABBIL ALEMINE TE ALA ShANUHU ALLAHU EKBER. Uci se 33 puta Allahu ekber. A potom se prouci : LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA ShERIKE LEH. LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VEHUVE ALA KULLI ShEJ IN KADIR. VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN. Zatim se dignu ruke i prouci namaska dova koja glasi: EUZU BILLAHI MINES SEJTANIR RADZIM. BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. EL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. VES SALATU VES SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. ALLAHUME RABBENA TEKABBEL MINNA HAZIHIS SALATE KEMA TEKABBELTE MIN IBADIKES SALIHIN. ALLAHUME HABBIB ILEJNEL IMANE VEL ISLAME VEL IHSAN, VE KERRIH ILEJ-NELKUFRE VEL-FUSUKA VEL-ISJAN. ALLAHUMME RABBENA ATINA FID DUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA AZABEN NAR. RABBIDZ-ALNI MUKIMESSALATI VE MIN ZURRIJJE-TI, RABENA VE TEKABBEL DUA. RABBENAG FIR LI VE LI VALIDEJJE VE LIL MUMININE VEL-MUMINATI, JEVME JEKUMUL-HISAB. AMIN, AMIN AMIN! BI RAHMETIKE JA ERHAMERRAHIMIN. VE SELAMUN ALA DZEMI-IL-ENBIJAI VEL-MURSELIN, VEL HAMDU LILLAHI RABBIL-ALEMIN! I onda proucimo Fatihu.! A ukoliko neznamo dovu mozemo je zamijeniti sa Fatihom, jer, svaku dovu moze zamijeniti Fatiha ! Braco klanjajte jer prvo za sta cemo biti pitani na Sudnjem danu jest namaz !

29.12.2010.

Ikindija Namaz-Salat

kindija-namaz se klanja na sljedeći način: Prvo klanjamo četiri rekata sunneta, koji zanijetimo riječima: --NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL ASRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER.-- Ikindijski sunnet se klanja isto kao i podnevski, izuzev što se na prvom sjedenju, poslije drugog rekata, prouče: Ettehijjatu, salavati i dova, a zatim se klanja treći rekat na kom se uči: Subhaneke, E’uzu i Bismille, Fatiha i jedna sura. Na četvrtom rekatu učimo isto što i na drugom, tj. Bismillu, Fatihu i jednu suru. Na sjedenju, poslije četvrtog rekata, proučimo: Ettehijjatu, salavate i dovu i predamo selam. Ikindisjki sunnet se, za razliku od podnevskog, može povremeno i izostaviti, odnosno klanjati samo farz. Ikindisjki farz se zanijeti riječima: --NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARDIL ASRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER.-- Ikindijski farz se klanja isto kao i podnevski farz.

28.12.2010.

Podne Namaz-Salat

Podne namaz je drugi po redu od pet dnevnih namaza.Podne namaz ima 10 rekata i klanja se u vrijeme od dvanaest sati pa sve do ikindije. Na prvom rekatu se uci subhaneke, euza, bismilla, fatiha i sura. Na drugom,bismilla, fatiha i sure a onda na sjedenju ucimo etehijatu do salavata.Na trecem i cetvrtom rekatu ucimo bismilu fatihu i suru i onda na zadnjem Sunnetskom sjedenju ucimo etehijatu salavate i dovu i onda predamo selam.Nakon toga proucimo ikamet koji glasi Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Ešhedu en la ilahe illallah Ešhedu en la ilahe illallah Ešhedu enne Muhammeder-resulullah Ešhedu enne Muhammeder-resulullah Hajje 'ales-salah Hajje 'ales-salah Hajje 'alel-felah Hajje 'alel-felah Kad kametis-salah Kad kametis-salah Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah i onda zanijetimo Podnevski Farz (stroga duznost svakog punoljetnog muslimana ) koji glasi Nevejtu en usalie lilahi te ala salate fardil zuhri edaen mustakbilel kibleti Allah ekber.Podnevski Farz se klanja isto kao i Sunnet samo sto se na trecem i cetvrtom rekatu ne uce sure.I na kraju nam preostaje podnevski zadnji Sunnet ili sun sunnet koji se zanijeti ovako:Nevejtu en usalije lilahi te ala salate sun sunetil zuhri edaen mustakbilel Allah ekber.Podnevski sun Sunnet se klanja kako Sabahski Sunnet.

28.12.2010.

Kako uzeti abdest ?

Abdest je posebno pranje čistom vodom radi klanjanja namaza ili učenja gledajući iz Mushafa. Abdest se uzima ovako: proučimo Bismillu (Bismillahir-Rahmanir-Rahim, U ime Allaha , Milostivog, Samilosnog), operemo ruke do iza šake (tri puta). izaperemo usta i nos (tri puta). Desnom rukom ispiramo usta, a lijevom rukom čistimo nos. operemo lice, odakle je kosa nikla pa do podbradu i od uha do uha (tri puta), operemo prvo desnu, a zatim lijevu ruku do iza lakta (tri puta), potaremo mokrom rukom prednji dio glave (mesh) jedanput, potaremo mokrim rukama uši i vrat (jedanput). Kažiprst stavimo u uho, palac iza uha, a sa ostala tri prsta vanjskom stranom potiremo vrat, operemo prvo desnu, a onda lijevu nogu do iza članaka (tri puta). Uzimajući abdest može se učiti Kelime-i šehadet ili koja dova. Nakon što uzmemo abdest, lice i ruke obično obrišemo čistim peškirom iako brisanje nije obavezno. S jednim abdestom, ako u međuvremenu nismo učinili ništa što kvari abdest, možemo klanjati više namaza. Šta kvari abdest Abdest će biti pokvaren: ako obavimo malu ili veliku nuždu, ako nam poteče krv ili procuri gnoj ili žuta voda, ako zaspimo, ako povratimo ili ako pustimo vjetar.

28.12.2010.

Sabah Namaz-Salat

Sabah namaz klanjamo od zore pa sve do izlaska Sunca.Sabah je prvi namaz koji klanjamo u danu i on ima najmanje rekata.Sabah se zanijeti ovako:Nevejtu en usalije lilahi te ala salate sunnetil fedzri edaen mustakbilel Allah ekber (ovo je tekst kako se izgovara) i onda uz mirno stajanje i pod obzirom da smo uzeli abdest pocinjemo klanjati Sabah Namaz.Na 1. rekatu ucimo subhaneke, euzu, bismilu, fatihu i jednu suru(koju god zelimo npr. suru nas).Na drugom rekatu ucimo bismilu fatihu i suru. Onda na sjedenju ucimo etehijatu salavate dovu i predamo selam.Ovim smo zavrsili Sabahski Sunnet.Sabahski Farz se klanja isto kao i Sunnet samo je razlika u nijetu a nijet za farz glasi ovako:Nevejtu en usalije lilahi te ala salate fardil fedzri edaen mustakbilel Allah ekber. Bolje klanjati nego spavati ..eselamu l alejkum..

27.12.2010.

Allah je Svemoguc

Allahu moj, Gospodaru Džebraila, i Mikaila i Israfila, Stvaratelju nebesa i Zemlje, Znalče skrivenog i vidljivog .Ti sudiš među robovima Svojim u pitanjima u kojima se oni razilaze. Razluči mi istinu od neistine, jer samo Ti na Pravi put upućuješ onoga koga Ti hoćeš. AMIN!

27.12.2010.

Allah je zaista Svemoguc !!!

‎"Ko napusti ovaj svijet, a da je sva svoja djela cinio iskljucivo u ime i za ljubav jedinog Allaha swt, koji nema druga, i koji je klanjao i zekat dijelio - napustio je ovaj svijet s Allahovim zadovoljstvom." (bilježe Ibn Madze, Hakim)

25.12.2010.

Islamski Šarti

Islamskih sharta ima 5 a to su: 1. OCITOVATI PRIPADNOST ISLAMU (KELIME-I SHEHADET) 2. KLANJATI PROPISANE NAMAZE 3. POSTITI MJESEC RAMAZAN 4. DAVATI ZEKAT 5. HADZ OBAVITI Ove islamske duznosti su naredjene u Kur'anu i Musliman je duzan da ih postuje i izvrsava.Pripadnost ISLAMU se ocituje izgovaranjem "KELIME-I-SHEHADETA" a koji na arapskom glasi: "ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU" sto u prevodu znaci "VJERUJEM I OCITUJEM DA NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA DZELESHANUHU I VJERUJEM I OCITUJEM DA JE MUHAMMED ALEJHISSELAM BOZIJI ROB I BOZIJI POSLANIK." Izgovaranjem ovih rijeci, covjek dakle priznaje da postoji samo jedan Bog Allah dz.sh. i da je Muhammed a.s. Njegov rob i poslanik. Prije nego sto covjek izgovori ove rijeci treba dobro da razmisli i preispita se jer ovo nije samo puko izgovaranje rijeci nego to za sobom povlaci i obaveze koje mora izvrsavati kao pripadnik ISLAMA a koje nisu nimalo teske ukoliko se iskreno i cvrsto odluci za taj korak.II Islamski Šart:Sta je NAMAZ? NAMAZ je uzviseni nacin iskazivanja pokornosti i zahvalnosti Allahu dz.sh. Svaki Musliman je duzan da u toku dana i noci klanja 5 namaza i to: 1. SABAH-prije izlaska sunca 2. PODNE-kad sunce bude na polovini neba 3. IKINDIJA-kad sunce nagne prema zapadu 4. AKSHAM-kad sunce zadje 4. JACIJA-kad noc potpuno padne Danas se ne mora pratiti kretanje sunca da bi znao kad je koji namaz, nego moze kupiti takvim ili vaktije gdje imaju izracunata vremena klanjanja svih namaza za citavu godinu. Takvim ili vaktija se mogu naci u svakoj Islamskoj zajednici. Namaz je FARZ, sto znaci strogo naredjena islamska duznost, koja je naredjena Kur'anom i preprucena Sunnetom Muhammeda a.s. Muslimani "treba" da pocnu klanjati od 7. godine a "obavezni" su od 10. godine pa do kraja zivota.III Islamski Šart:RAMAZAN je mjesec u kojem je pocela objava Kur'ana. U tom mjesecu Allah dz.sh nam je naredio da postimo, odnosno da se od zore pa do zalaska sunca ustegnemo od jela, pica, pusenja i sexualnih uzivanja. POST je kao i namaz nacin izrazavanja zahvalnosti i pokornosti Allahu dz.sh. Postiti je "DUZAN" svaki zdrav i punoljetan Musliman i Muslimanka. Postiti zapocinjemo sa nijjetom koji na arapskom glasi: NEVEJTU EN ESUME LILLAHI TEALA GADEN MIN SHEHRI RAMADANE. sto u prevodu na bosanski znaci: ODLUCIH, U IME ALLAHA, DA SUTRA POSTIM RAMAZANSKI POST. Zanijetiti mozemo i na arapskom i na bosanskom jeziku. Osim sto je mjesec posta, ramazan je i mjesec ibadeta i dobrocinstva. Uz ramazan se treba sto vise uciti i prevoditi Kur'an, slusati vazove a u vrijeme ramazana se daje i sadekatul-fitr. U vrijeme ramazana u dzamijama se klanja teravih-namaz u dzemaatu. Musliman treba uvijek da se cuva ruznih dijela, rijeci i misli a posebno uz ramazan jer je ramazan mjesec Allahove milosti i oprosta. Ko nije obavezan postiti??? Nije obavezan postiti bolestan, zena u vrijeme mjesecnog pranja ali su svi duzni napostiti propustene dane posta. Ako se kojim slucajem u toku posta omrsimo (pojedemo ili popijemo nesto) a to ucimo nenamjerno, nesvjesno tj. nehatom, post nam nece biti pokvaren i samo trebamo nastaviti sa postom. Ukoliko namjerno prekinemo post na neki nacin onda smo duzni da za jedan dan namjerno prekinutog posta napostimo 30 dana ili nahranimo 30 siromaha. Pored ibadeta i zahvale Allahu dz.sh post ima i svoju zdravstvenu stranu. U hadisu stoji: "Postite bit' ce te zdravi" Ramazan i ramazanski post se zavrsavaju Bajramom, velikim muslimanskim praznikom.IV Islamski Šart: Sta je "ZEKAT"? ZEKAT je obavezni godisnji doprinos koj daju imucni Muslimani siromasnim Muslimanima ili Islamskim obrazovnim ustanovama-medresama, fakultetima i sl. ZEKAT iznosi 2,5 % od imovine koja je podlozna zekatu.V Islamski Šart:Sta je "HADZ"? HADZ je posjeta Kabi u Mekki. HADZ su duzni jednom u zivotu obaviti svaki zdrav i pametan Musliman i Muslimanka ukoliko im se za to ukaze prilika i ukoliko budu imali finansijskih mogucnosti. HADZ ima 3 farza i to: - Ihrame obuci i nijjet uciniti - Boraviti na Arefatu uoci Kurban-Bajrama - Tavvaf oko Kabe uciniti (obici Kabu 7 puta)

25.12.2010.

Islam

Prva i temeljna istina vjere glasi: Amentu-bilahi - Ja vjerujem u Allaha. Bez nje čovjek ne može biti musliman. Označava vjerovanje u jednoga Boga - Allaha , Stvoritelja, Svemogućeg i Milostivog koji je slao objave preko Poslanika svim ljudima. Islam gaji strogi monoteizam, tako da je jedino Allah Bog i jedino On ima božanska svojstva, dok pripisivanje tih svojstava bilo kome drugome (širk) predstavlja teški grijeh koji izravno izvodi iz vjere i automatski šalje u Dzehennem ( pakao ). Allah je Stvoritelj i Upravitelj svemira, oduvijek i zauvijek Živi, nije rodio, niti je rođen, i nitko mu ravan nije. On sve zna, sve vidi i sve čuje. Allahov lik nikome nije poznat, ali će čast da vide njegovo lice i s njime razgovaraju imati samo oni vjernici najčvršćega vjerovaja, koji su zaslužili da budu na najvećoj, sedmoj razini Dzenneta ( raja ).


Allah je Najveći

Reci

Ajetul-Kurssija
Ko prouci Ajetul-Kurssiju svaku vecer Jedino sto ga dijeli od Dzenneta je smrt a Ajetul-Kurssija glasi:

-»Allahu la illahe illa Huve, El-hajjul-kajjum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis-semavati ve ma fil-erd. Men zellezi ješfe'u 'indehu illa bi-iznih. J'alemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum, ve la juhitune bi šej-in min 'ilmihi illa bi-ma šae. Vesia' kursijjuhu-ssemavati vel erda, ve la jeuduhu hifzuhuma ve huvel-alijjul-azim.«

Bilo bi pozeljno da posle Ajetul-Kurssije proucimo tri puta suru Ihlas koja glasi:

-KUL HUVALLAHU EHAD.
ALLAHU-S-SAMED.
LEM JELID VE LEM JULED.
VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD.

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
14654

Powered by Blogger.ba